NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM (13.10):

Tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ được xem là động lực phát triển kinh tế. Ảnh: P.V
Doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ được xem là động lực phát triển kinh tế. Ảnh: P.V