Tháo gỡ khó khăn để sản xuất trong dịch: Cần thiết lập "vùng xanh"

Cần xây dựng các "doanh nghiệp xanh" nhân rộng thành "vùng xanh" không có COVID-19 để sản xuất an toàn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Cần xây dựng các "doanh nghiệp xanh" nhân rộng thành "vùng xanh" không có COVID-19 để sản xuất an toàn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Cần xây dựng các "doanh nghiệp xanh" nhân rộng thành "vùng xanh" không có COVID-19 để sản xuất an toàn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top