XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG TRUNG QUỐC: Bỏ dần tiểu ngạch, chuyển thành chính ngạch

Tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) mỗi ngày có khoảng 50 - 60 xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Nguyên Hưng
Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) mỗi ngày có khoảng 50 - 60 xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Nguyên Hưng
Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) mỗi ngày có khoảng 50 - 60 xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Nguyên Hưng
Lên top