Tháo gỡ khó khăn cho các “siêu doanh nghiệp” bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hội nghị đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 và giải pháp đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban.
Hội nghị đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 và giải pháp đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban.
Hội nghị đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 và giải pháp đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban.
Lên top