“Thank you Vietnam!” - Lời cảm ơn chưa bao giờ gần gũi đến như vậy

Lan tỏa 1 triệu lời cảm ơn, quỹ 5 tỉ đồng sẽ được VinaPhone đóng góp xây nhà cho những hoàn cảnh khó khăn.
Lan tỏa 1 triệu lời cảm ơn, quỹ 5 tỉ đồng sẽ được VinaPhone đóng góp xây nhà cho những hoàn cảnh khó khăn.
Lan tỏa 1 triệu lời cảm ơn, quỹ 5 tỉ đồng sẽ được VinaPhone đóng góp xây nhà cho những hoàn cảnh khó khăn.
Lên top