Thành viên Tập đoàn BRG sắp xây dựng nhà máy dược tại Nghệ An

Trong thời gian tới, DNA PHARMA đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng.
Trong thời gian tới, DNA PHARMA đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng.
Trong thời gian tới, DNA PHARMA đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng.
Lên top