Thành viên mạng xã hội không được đăng bài viết giống sản phẩm báo chí

Mạng xã hội sẽ phải tuân thủ theo những qui định mới dự kiến được bổ sung trong thời gian tới. Ảnh: Thế Lâm.
Mạng xã hội sẽ phải tuân thủ theo những qui định mới dự kiến được bổ sung trong thời gian tới. Ảnh: Thế Lâm.
Mạng xã hội sẽ phải tuân thủ theo những qui định mới dự kiến được bổ sung trong thời gian tới. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top