Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại Công ty Helix và VN Pharma

Hình ảnh vụ xét xử VN Pharma. Ảnh NLD
Hình ảnh vụ xét xử VN Pharma. Ảnh NLD
Hình ảnh vụ xét xử VN Pharma. Ảnh NLD
Lên top