Thanh tra EC kiểm tra về khai thác bất hợp pháp thủy sản tại Việt Nam

Đoàn Thanh tra EC sẽ sang Việt Nam để kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về khai thác IUU trong 6 tháng tới.  Ảnh minh họa: Khánh Vũ
Đoàn Thanh tra EC sẽ sang Việt Nam để kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về khai thác IUU trong 6 tháng tới. Ảnh minh họa: Khánh Vũ
Đoàn Thanh tra EC sẽ sang Việt Nam để kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về khai thác IUU trong 6 tháng tới. Ảnh minh họa: Khánh Vũ
Lên top