Thanh tra dự án Vườn Tài, không có Công an và Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Khánh Hoà

Lên top