Thanh tra Chính phủ chính thức vào cuộc thanh tra về xuất khẩu gạo

Thanh tra Chính phủ chính thức vào cuộc thanh tra về xuất khẩu gạo. Ảnh minh họa: LDO
Thanh tra Chính phủ chính thức vào cuộc thanh tra về xuất khẩu gạo. Ảnh minh họa: LDO
Thanh tra Chính phủ chính thức vào cuộc thanh tra về xuất khẩu gạo. Ảnh minh họa: LDO
Lên top