Thanh tra Chính phủ: 100% dự án BT, BOT chỉ định thầu, phê duyệt sai cả trăm tỷ đồng

100% dự án BT, BOT là chỉ định thầu. Ảnh: Như Ý
100% dự án BT, BOT là chỉ định thầu. Ảnh: Như Ý
100% dự án BT, BOT là chỉ định thầu. Ảnh: Như Ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top