Thanh tra Bộ Tư lệnh Quân khu 5: Nhà đầu tư nên kiện Cty Bạch Việt ra tòa dân sự

Dày đặc băng rôn trên các căn hộ mà các cá nhân hợp đồng mua bán căn hộ tố cáo ông Đinh Tiến Sử - Tổng giám đốc Công ty Bạch Việt lừa đảo. Ảnh: Văn Định
Dày đặc băng rôn trên các căn hộ mà các cá nhân hợp đồng mua bán căn hộ tố cáo ông Đinh Tiến Sử - Tổng giám đốc Công ty Bạch Việt lừa đảo. Ảnh: Văn Định
Dày đặc băng rôn trên các căn hộ mà các cá nhân hợp đồng mua bán căn hộ tố cáo ông Đinh Tiến Sử - Tổng giám đốc Công ty Bạch Việt lừa đảo. Ảnh: Văn Định