Thanh toán online bùng nổ thay thế cho tiền mặt

Các kênh thanh toán online như giao dịch qua kênh QR code đạt mức tăng tới 83% về số lượng và 146% về giá trị so với cùng kỳ. Ảnh: VNP
Các kênh thanh toán online như giao dịch qua kênh QR code đạt mức tăng tới 83% về số lượng và 146% về giá trị so với cùng kỳ. Ảnh: VNP
Các kênh thanh toán online như giao dịch qua kênh QR code đạt mức tăng tới 83% về số lượng và 146% về giá trị so với cùng kỳ. Ảnh: VNP
Lên top