Thành phố Thủ Đức cần phấn đấu thu ngân sách vượt quận 1

Một góc của Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Một góc của Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Một góc của Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Lên top