Thành phố Hồ Chí Minh: Hành trình trở thành đô thị thông minh

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh vào năm 2025. Ảnh: Anh Tú
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh vào năm 2025. Ảnh: Anh Tú
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh vào năm 2025. Ảnh: Anh Tú
Lên top