Thành phố Hồ Chí Minh chờ đợi diện mạo của đô thị thông minh

Hệ thống camera giám sát hoạt động xe buýt ở Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM. Ảnh: M.Q
Hệ thống camera giám sát hoạt động xe buýt ở Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM. Ảnh: M.Q
Hệ thống camera giám sát hoạt động xe buýt ở Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM. Ảnh: M.Q
Lên top