Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Trước đó, Thủ tướng làm việc với các Bộ, Ban, ngành về Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: Theo VGP
Trước đó, Thủ tướng làm việc với các Bộ, Ban, ngành về Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: Theo VGP
Trước đó, Thủ tướng làm việc với các Bộ, Ban, ngành về Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: Theo VGP
Lên top