Thành lập tổ chỉ đạo sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản phía Bắc

Bộ NNPTNT đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Ảnh minh họa: Vũ Long
Bộ NNPTNT đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Ảnh minh họa: Vũ Long
Bộ NNPTNT đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top