Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vốn 3.000 tỉ

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sở hữu 100% vốn của HNX và HOSE.
Ảnh minh họa: H.Linh.
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sở hữu 100% vốn của HNX và HOSE. Ảnh minh họa: H.Linh.
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sở hữu 100% vốn của HNX và HOSE. Ảnh minh họa: H.Linh.
Lên top