Thanh Hóa: Trước khi kiểm tra, Chi cục Dự trữ Hà Trung xuất gạo bất thường

Lên top