Thanh Hóa: Lối thoát nào cho Nhà máy nước Bình Minh?

Nhà máy nước Bình Minh đã và đang đứng trước nguy cơ phá sản. Ảnh: X.H
Nhà máy nước Bình Minh đã và đang đứng trước nguy cơ phá sản. Ảnh: X.H
Nhà máy nước Bình Minh đã và đang đứng trước nguy cơ phá sản. Ảnh: X.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top