Thanh Hóa: Cán bộ công chức rất hay "bói chữ" với doanh nghiệp

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hoá.
Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hoá.
Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hoá.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top