Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thành công đến từ niềm tin vào nội lực

Anh Hồ Văn Nhã liên tục tự bổ sung những kiến thức qua các tài liệu trong và ngoài nước, qua đồng nghiệp, qua chính đối tác. Ảnh: P.V
Anh Hồ Văn Nhã liên tục tự bổ sung những kiến thức qua các tài liệu trong và ngoài nước, qua đồng nghiệp, qua chính đối tác. Ảnh: P.V
Anh Hồ Văn Nhã liên tục tự bổ sung những kiến thức qua các tài liệu trong và ngoài nước, qua đồng nghiệp, qua chính đối tác. Ảnh: P.V
Lên top