Thắng thế vàng, tiền ảo có nên xem là “kênh đầu tư vua”?

Tiền ảo Bitcoin được dự báo trở lại đỉnh 20.000USD trong năm nay. Ảnh minh họa.
Tiền ảo Bitcoin được dự báo trở lại đỉnh 20.000USD trong năm nay. Ảnh minh họa.
Tiền ảo Bitcoin được dự báo trở lại đỉnh 20.000USD trong năm nay. Ảnh minh họa.
Lên top