Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia, nhiều mặt hàng giảm giá đến 80%

Các doanh nghiệp được chủ động tham gia Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020, không cần  xét chọn. Ảnh minh họa: Khánh Vũ
Các doanh nghiệp được chủ động tham gia Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020, không cần xét chọn. Ảnh minh họa: Khánh Vũ
Các doanh nghiệp được chủ động tham gia Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020, không cần xét chọn. Ảnh minh họa: Khánh Vũ
Lên top