Tháng khuyến mại tập trung quốc gia: Nhiều hàng hóa giảm giá sốc

Hàng nghìn mặt hàng tham gia chương trình sẽ giảm giá sâu trong Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia. Ảnh: Khánh Vũ
Hàng nghìn mặt hàng tham gia chương trình sẽ giảm giá sâu trong Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia. Ảnh: Khánh Vũ
Hàng nghìn mặt hàng tham gia chương trình sẽ giảm giá sâu trong Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top