Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 hâm nóng thị trường tiêu dùng

Cục Xúc tiến thương mại thông tin về những nội dung chính của Tháng Khuyến mại quốc gia 2021. Ảnh: Vũ Long
Cục Xúc tiến thương mại thông tin về những nội dung chính của Tháng Khuyến mại quốc gia 2021. Ảnh: Vũ Long
Cục Xúc tiến thương mại thông tin về những nội dung chính của Tháng Khuyến mại quốc gia 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top