Tháng 9.2016, Hà Nội sẽ “rút gọn” 70 ban quản lý xuống còn 36