Tháng 4.2021 đưa vào vận hành trạm biến áp số đầu tiên trong hệ thống EVN

Trạm biến áp 220Kv Thủy Nguyên. Ảnh: EVNNPT
Trạm biến áp 220Kv Thủy Nguyên. Ảnh: EVNNPT
Trạm biến áp 220Kv Thủy Nguyên. Ảnh: EVNNPT
Lên top