Tháng 12.2017: Chỉ số giá tiêu dùng tháng tăng 0,21%

Tháng 12.2017: Chỉ số giá tiêu dùng tháng  tăng 0,21%. Ảnh: PV
Tháng 12.2017: Chỉ số giá tiêu dùng tháng tăng 0,21%. Ảnh: PV
Tháng 12.2017: Chỉ số giá tiêu dùng tháng tăng 0,21%. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top