Tháng 1.2021, giải nhân vốn đầu tư công cao nhất trong nhiều năm

Đầu tư công, dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư dự kiến là 4.827,32 tỉ đồng. Ảnh: Nhã Chi
Đầu tư công, dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư dự kiến là 4.827,32 tỉ đồng. Ảnh: Nhã Chi
Đầu tư công, dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư dự kiến là 4.827,32 tỉ đồng. Ảnh: Nhã Chi
Lên top