Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tháng 12, thêm 4 trạm BOT bắt đầu thu phí