Than Mông Dương lương thợ lò đạt 19,847 triệu đồng/người/tháng

Tuyên dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân - Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2021. Ảnh: TKV
Tuyên dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân - Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2021. Ảnh: TKV
Tuyên dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân - Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2021. Ảnh: TKV
Lên top