Than Mạo Khê: Tuyên dương gương “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”

Tuyên dương công nhân Nguyễn Văn Thức (Phân xưởng khai thác 4, Công ty Than Mạo Khê). Ảnh: TKV
Tuyên dương công nhân Nguyễn Văn Thức (Phân xưởng khai thác 4, Công ty Than Mạo Khê). Ảnh: TKV
Tuyên dương công nhân Nguyễn Văn Thức (Phân xưởng khai thác 4, Công ty Than Mạo Khê). Ảnh: TKV
Lên top