Than Mạo Khê phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ quý IV/2021

Thợ mỏ vào ca. Ảnh: TKV
Thợ mỏ vào ca. Ảnh: TKV
Thợ mỏ vào ca. Ảnh: TKV
Lên top