Than khó vì cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, BOT Đại Yên xin tăng phí

Trạm thu phí BOT Đại Dương tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trạm thu phí BOT Đại Dương tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trạm thu phí BOT Đại Dương tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top