Than Hà Lầm hoàn thành gần 80% kế hoạch năm 2021

9 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP than Hà Lầm đã hoàn thành 80% kế hoạch năm. Ảnh: TKV
9 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP than Hà Lầm đã hoàn thành 80% kế hoạch năm. Ảnh: TKV
9 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP than Hà Lầm đã hoàn thành 80% kế hoạch năm. Ảnh: TKV
Lên top