Than Dương Huy: Đổi mới công nghệ tạo đột biến về năng suất

Phút nghỉ giải lao trong lò của thợ mỏ Dương Huy. Ảnh: TKV
Phút nghỉ giải lao trong lò của thợ mỏ Dương Huy. Ảnh: TKV
Phút nghỉ giải lao trong lò của thợ mỏ Dương Huy. Ảnh: TKV
Lên top