Than Dương Huy: Chuyển diện thành công lò chợ cơ giới hóa đồng bộ

Cty than Dương Huy đã tiến hành chuyển diện lò chợ cơ giới hóa đồng bộ và đã về đích sớm hơn dự kiến. Ảnh: Minh họa
Cty than Dương Huy đã tiến hành chuyển diện lò chợ cơ giới hóa đồng bộ và đã về đích sớm hơn dự kiến. Ảnh: Minh họa
Cty than Dương Huy đã tiến hành chuyển diện lò chợ cơ giới hóa đồng bộ và đã về đích sớm hơn dự kiến. Ảnh: Minh họa
Lên top