Thăm “giang sơn” của ốc bươu đen

Ông Lê Hoàng Thanh kiểm tra ốc thương phẩm. Ảnh: S.H
Ông Lê Hoàng Thanh kiểm tra ốc thương phẩm. Ảnh: S.H
Ông Lê Hoàng Thanh kiểm tra ốc thương phẩm. Ảnh: S.H
Lên top