Thăm dự án trồng Lan Hồ Điệp quy mô tầm cỡ Châu Á

Một phần dự án ươm trồng Lan Hồ Điệp của Toàn Cầu JSC nhìn từ trên cao. 
Ảnh: Quang Fabien
Một phần dự án ươm trồng Lan Hồ Điệp của Toàn Cầu JSC nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Fabien
Một phần dự án ươm trồng Lan Hồ Điệp của Toàn Cầu JSC nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Fabien
Lên top