Thẩm định quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030

Quy hoạch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Ảnh: Thành Chung
Quy hoạch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Ảnh: Thành Chung
Quy hoạch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Ảnh: Thành Chung
Lên top