Thái Nguyên bất ngờ xin dỡ bỏ trạm BOT Bờ Đậu

Trạm thu phí BOT Thái Nguyên - Chợ Mới
Trạm thu phí BOT Thái Nguyên - Chợ Mới
Trạm thu phí BOT Thái Nguyên - Chợ Mới
Lên top