Thái Bình: Doanh nghiệp tự ý sản xuất, rao bán sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

Địa điểm đặt "nhà máy" được ghi trên bao bì các sản phẩm của Công ty TNHH Nhất Mộc Hương. Ảnh: T.D
Địa điểm đặt "nhà máy" được ghi trên bao bì các sản phẩm của Công ty TNHH Nhất Mộc Hương. Ảnh: T.D
Địa điểm đặt "nhà máy" được ghi trên bao bì các sản phẩm của Công ty TNHH Nhất Mộc Hương. Ảnh: T.D
Lên top