Thaco Auto ký kết xuất khẩu hơn 6.000 sơmi rơmoóc sang Mỹ

Lô sơmi rơmoóc tại bãi thành phẩm KCN THACO Chu Lai.
Lô sơmi rơmoóc tại bãi thành phẩm KCN THACO Chu Lai.
Lô sơmi rơmoóc tại bãi thành phẩm KCN THACO Chu Lai.
Lên top