LẪN LỘN “THẬT - GIẢ” RƯỢU NGOẠI, XÌ GÀ... - Kỳ 2

Thả nổi xì gà, ai quản lý chất lượng?

Cơ quan chức năng thu giữ gần 400 điếu xì gà không rõ nguồn gốc tại cửa hàng ở phố Trung Kính - Hà Nội. Ảnh: P.V
Cơ quan chức năng thu giữ gần 400 điếu xì gà không rõ nguồn gốc tại cửa hàng ở phố Trung Kính - Hà Nội. Ảnh: P.V
Cơ quan chức năng thu giữ gần 400 điếu xì gà không rõ nguồn gốc tại cửa hàng ở phố Trung Kính - Hà Nội. Ảnh: P.V
Lên top