Thả 2.400 con cá giống, hải sâm tái tạo nguồn lợi thủy sản vịnh Nha Trang

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top