TGĐ PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn vẫn điều hành họp sau khi nộp đơn từ chức

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc Tập đoàn PVN vẫn chủ trì Hội nghị Triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2019 vào sáng ngày 14.3.2019
Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc Tập đoàn PVN vẫn chủ trì Hội nghị Triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2019 vào sáng ngày 14.3.2019
Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc Tập đoàn PVN vẫn chủ trì Hội nghị Triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2019 vào sáng ngày 14.3.2019
Lên top