Phó Thống đốc NHNN:

“Tết 2017, tuyệt đối không để tình trạng thiếu tiền mặt”